Các gói đại lý2018-10-15T16:36:22+00:00

Chú thích: Credit là đơn vị tính chi phí đăng ký các Gói đại lý tại UTalents. 1 Credit = 300.000 VND

 

Gói 1

Gói 2

Gói 3

Gói 4

Gói 5

Gói 6

Tên gói

TITAN

GOLD

PLATINUM

SUPER

ULTIMATE

MASTER

Credit cơ bản

200

400

800

1.600

3.200

6.400

Credit tặng thêm

0

50 (+13%)

200 (+25%)

900 (+56%)

2.800 (+88%)

5.600 (+88%)

Credit tổng

200

450

1.000

2.500

6.000

12.000

Phí đăng ký

60.000.000đ

120.000.000đ

240.000.000đ

480.000.000đ

960.000.000đ

1.920.000.000đ

Giá trị thực tế

60.000.000đ

135.000.000đ

300.000.000đ

750.000.000đ

1.800.000.000đ

3.200.000.000đ

Số lượng Scientific Coach được đào tạo và cấp chứng chỉ miễn phí

1

2

4

6

8

10

Tham gia đào tạo Scientific Coach tập trung

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Group coaching dành cho Scientific Coach

3 tháng/lần

3 tháng/lần

3 tháng/lần

3 tháng/lần

3 tháng/lần

3 tháng/lần

Tổ chức đào tạo Scientific Coach riêng cho công ty hoặc nhóm của bạn

0

0

0

1

1

2

Sử dụng thương hiệu

Thương hiệu UTalents

Thương hiệu UTalents

Thương hiệu UTalents

Thương hiệu UTalents + Tên đại lý (hoặc vùng miền). Ví dụ: UTalents Long Biên

Thương hiệu UTalents + Tên đại lý (hoặc vùng miền). Ví dụ: UTalents Long Biên

Thương hiệu UTalents + Tên đại lý (hoặc vùng miền). Ví dụ: UTalents Long Biên

Độc quyền phân phối dịch vụ tại khu vực

Không

Không

Không

Không

Không

Đánh giá kiến thức chuyên môn của Scientific Coach

5 Credit

5 Credit

5 Credit

5 Credit

5 Credit

5 Credit

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn trở thành đại lý của UTalents, xin vui lòng liên hệ:

Hotline 24/7

LIÊN HỆ QUA FORM

Trong trường hợp không liên hệ được hotline trên, bạn có thể để lại thông tin qua form sau. Bộ phận hỗ trợ của UTalents sẽ sớm liên hệ với bạn.

Khu vực (*)