Chính sách đại lý

Chính sách đại lý2018-09-19T14:38:38+00:00

Chính sách đại lý dành cho các cá nhân, đơn vị mong muốn trở thành đại lý kinh doanh dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay 4.0 (STA)Phân Loại Tính Cách 4.0 (STP) của UTalents Vietnam.

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn trở thành đại lý của UTalents, xin vui lòng liên hệ:

Hotline 24/7

LIÊN HỆ QUA FORM

Trong trường hợp không liên hệ được hotline trên, bạn có thể để lại thông tin qua form sau. Bộ phận hỗ trợ của UTalents sẽ sớm liên hệ với bạn.

Khu vực (*)