Dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay 4.0 (Scientific Talents Analysis – STA™) và Phân Loại Tính Cách 4.0 (Scientific Talents Profiling – STP™) của UTalents đã được đăng ký bản quyền và độc quyền với Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ. Bất kỳ đơn vị nào không phải là đại lý nhượng quyền (Franchise) của UTalents khi sử dụng lại logo hoặc tên dịch vụ của UTalents đều là vi phạm. Nếu bạn phát hiện đơn vị nào vi phạm vui lòng báo giúp UTalents qua hotline hoặc email [email protected]. Xin cảm ơn.