ĐƯỢC HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO BỞI

Phạm Hà Ngân
Phạm Hà NgânUTalents Director
Master Scientific Coach
Certified International Coach

Đội ngũ Scientific Coach Hà Nội

Việt Cường
Việt Cường
Certified Scientific Coach
Certified Professional Coach
Phương Ly
Phương Ly
Certified Scientific Coach
Certified Professional Coach
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Certified Scientific Coach
Certified Professional Coach

Đội ngũ Scientific Coach TP.HCM

Thái Hà
Thái Hà
Certified Scientific Coach
Certified Professional Coach
Lâm Hảo
Lâm Hảo
Certified Scientific Coach
Certified Professional Coach
Nguyễn Quỳnh
Nguyễn Quỳnh
Certified Scientific Coach
Certified Professional Coach
Ngọc Thương
Ngọc Thương
Certified Scientific Coach
Certified Professional Coach

ĐƯỢC HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO BỞI

Phạm Hà Ngân
Phạm Hà NgânUTalents Director
Master Scientific Coach
Certified International Coach