Giới thiệu UTalents Global

Giới thiệu UTalents Global2018-03-07T15:34:33+00:00

THÔNG TIN SƠ LƯỢC

UTalents Global là dự án đầu tư, nghiên cứu và phát triển công nghệ giúp phát hiện những tố chất (tài năng) cả bẩm sinh lẫn thông qua rèn luyện của mỗi người.

UTalents Global cũng là thành viên của công ty đầu tư và nghiên cứu công nghệ UFG Pte. Ltd. (trụ sở chính tại Singapore).

UTalents Vietnam là đại diện độc quyền của UTalents Global tại Việt Nam với 2 văn phòng đại diện đặt tại TP.HCM và Hà Nội.

TGM CORP là đối tác chiến lược hỗ trợ UTalents Vietnam trong việc cung cấp cơ sở vật chất, quảng bá, truyền thông cũng như đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam.