1. Các loại tài khoản

Để sử dụng được hệ thống của UTalents, Franchise (bao gồm quản lý và các nhân viên) cần phải có tài khoản trên hệ thống. Danh sách các tài khoản như sau:

  • Admin: tài khoản quản lý chung hệ thống UTalents. Đây là tài khoản có quyền cao nhất trong hệ thống. Mặc định, Franchise sẽ được Admin của UTalents Vietnam cấp một tài khoản Admin ban đầu. Sau đó, Admin của Franchise có thể tự cấp thêm các tài khoản Admin khác trong Franchise của mình.

  • Scientific Coach: tài khoản của chuyên viên tư vấn kết quả. Tài khoản Scientific Coach được cấp cho những nhân viên đã vượt qua bài kiểm tra năng lực tư vấn của UTalents. Tài khoản Scientific Coach có quyền truy cập vào hệ thống để hẹn lịch tư vấn cho khách hàng, tải báo cáo khách hàng. Tài khoản này do Admin của UTalents Vietnam cấp.

  • Consultant: tài khoản của chuyên viên chăm sóc khách hàng. Tài khoản Consultant có quyền theo dõi và chăm sóc khách hàng, thực hiện các giao dịch trên UTalents. Tài khoản này do Admin của Franchise cấp.

  • Finance: tài khoản của nhân viên kế toán. Tài khoản Finance có quyền theo dõi, truy xuất và kiểm tra các giao dịch trên hệ thống. Tài khoản này do Admin của Franchise cấp.

2. Site hệ thống

Site hệ thống gồm 2 phần:

  1. Site Admintài khoản Admin có quyền truy cập vào trang này để quản lý hệ thống của Franchise. Trong trang này, Admin có thể xem danh sách nhân viên, danh sách khách hàng, xem các giao dịch,…
  2. Site Customer: tất cả các tài khoản đều có thể truy cập vào trang này để quản lý khách hàng.

3. Quy trình cấp tài khoản

  1. UTalents cấp site cho Franchise và cấp 01 tài khoản Admin cho Franchise.
  2. UTalents hướng dẫn Admin của Franchise cách sử dụng hệ thống.
  3. Admin của Franchise tự cấp thêm tài khoản Admin (nếu cần), tài khoản Consultant và tài khoản Finance.
  4. Admin UTalents cấp tài khoản Scientific Coach cho những chuyên viên tư vấn kết quả được công nhận.

THÔNG TIN LIÊN HỆ MIỀN BẮC

Đỗ Việt Cường
Đỗ Việt CườngUTalents & Training Manager
Hotline: 0982.801.881
Email: [email protected]
ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FRANCHISE

THÔNG TIN LIÊN HỆ MIỀN NAM

Hồ Lâm Hảo
Hồ Lâm HảoAssociate Manager
Hotline: 0935.502.265
Email: [email protected]
ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FRANCHISE

LIÊN HỆ QUA FORM

Trong trường hợp không liên hệ được hotline trên, bạn có thể để lại thông tin qua form sau. Bộ phận hỗ trợ của UTalents sẽ sớm liên hệ với bạn.

Khu vực (*)