Hệ thống UTalents2018-09-19T14:07:53+00:00

1. Hệ thống Credit

Credit được dùng để tính phí khi đại lý sử dụng dịch vụ của UTalents. 1 credit = 300.000đ. Mức phí được tính như sau:

 • Xuất 01 bài báo cáo STA = 2 credits.

 • Xuất 01 bài báo cáo STP = 1 credit.

 • Đánh giá kiến thức chuyên môn của Scientific Coach (trong trường hợp không phải do UTalents đào tạo) = x credit.

Lưu ý: Đối với trường hợp xuất báo cáo, credit sẽ được tự động trừ theo công thức sẵn có. Các trường hợp còn lại, Admin của UTalents sẽ là người trực tiếp trừ credit bằng thao tác thủ công.

2. Các loại tài khoản

 • Admin: tài khoản quản lý chung hệ thống UTalents. Admin của đại lý có thể tự cấp thêm.

 • Scientific Coach: tài khoản của chuyên viên tư vấn kết quả. Admin của UTalents cấp, đại lý không được tự cấp.

 • Consultant: tài khoản của chuyên viên chăm sóc khách hàng. Admin của đại lý có thể tự cấp.

 • Finance: tài khoản của nhân viên kế toán. Admin của đại lý có thể tự cấp.

Chú ý: Đại lý của UTalents không được cấp tài khoản Analyser.

3. Site hệ thống

Site hệ thống gồm 2 phần:

 1. Site Admin: tài khoản Admin được truy cập vào trang này để quản lý hệ thống của đại lý.
 2. Site Customer: tất cả các tài khoản được truy cập vào trang này dùng để quản lý khách hàng. Giao diện tương tự như trang https://utvn.utalents.global/staffs/customers/.

4. Quy trình cấp tài khoản

 1. UTalents cấp site cho đại lý và cấp 01 tài khoản Admin cho đại lý.
 2. UTalents hướng dẫn Admin của đại lý cách sử dụng hệ thống.
 3. Admin của đại lý tự cấp thêm tài khoản Admin (nếu cần), tài khoản Consultant và tài khoản Finance.
 4. Admin UTalents cấp tài khoản Scientific Coach cho những chuyên viên tư vấn kết quả được công nhận.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn trở thành đại lý của UTalents, xin vui lòng liên hệ:

Hotline 24/7

LIÊN HỆ QUA FORM

Trong trường hợp không liên hệ được hotline trên, bạn có thể để lại thông tin qua form sau. Bộ phận hỗ trợ của UTalents sẽ sớm liên hệ với bạn.

Khu vực (*)