Lịch sử về Sinh Trắc Vân Tay khởi thủy từ thời cổ đại khi con người giao dịch bằng cách sử dụng dấu vân tay. Bắt đầu từ thập niên 80, lĩnh vực nghiên cứu về vân tay được hình thành. Điều này đã đặt nền móng cho những bước đầu tiên của ngành khoa học Sinh Trắc Vân Tay.

(Dịch thuật và biên tập bởi UTalents. Vui lòng ghi rõ nguồn nếu trích dẫn lại.)