Vân tay và não bộ của chúng ta có sự tương quan với nhau. Vân tay bao gồm hình dạng và số lượng đường vân trên mỗi ngón tay. Chúng chịu sự ảnh hưởng bởi gen.

Hirsch và Schweichel đã phát hiện ra rằng đường vân và mạch máu da của phôi thai được hình thành khi hệ thần kinh được sắp xếp một cách tinh vi. Vì vậy có thể kết luận rằng hệ thống dây thần kinh có liên quan chặt chẽ đến sự hình thành dấu vân tay.

Theo quan điểm giải phẫu, bàn tay con người tương đối quan trọng so với các cơ quan khác của cơ thể. Tác động của não đến hai bàn tay nhiều hơn các bộ phận khác của cơ thể. Não gồm hai trăm triệu dây thần kinh, trong đó phần lớn phân bổ đến bàn tay.

Nói cách khác, số lượng lớn thông tin thuộc tâm lý và sinh lý thực sự ẩn chứa nơi bàn tay, vì vậy lĩnh vực nghiên cứu vân tay đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Các tế bào não trải qua quá trình phát triển nhanh nhất từ 0 – 3 tuổi. Trong giai đoạn này, các tế bào não bắt đầu giai đoạn đầu tiên của sự phát triển với thị giác, thính giác và xúc giác; được gọi là “myelin hóa”. “Myelin hóa” là phần mở đầu kết nối mạng lưới thần kinh của các tế bào não.

Trong khoảng 4-8 tuổi, tế bào não nhanh chóng phát triển các sợi nhánh và sợi trục, đồng thời bắt đầu thiết lập hệ thống mạng lưới thần kinh. Mạng lưới thần kinh của não bắt đầu phát triển nhanh chóng nhờ sự kích thích thị giác, thính giác và xúc giác từ các hoạt động khác nhau. Giai đoạn này là quá trình cơ bản của sự phát triển não và là “giai đoạn vàng” của việc học tập và tiếp thu kiến thức. Các tế bào thần kinh kết nối với nhau và hình thành mạng lưới thần kinh.

Càng nhiều tế bào thần kinh kết nối với nhau thì mạng lưới thần kinh cũng như chức năng của não sẽ càng vững chắc. Số lượng kết nối này chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố như kích thích bên ngoài, môi trường, học tập, v.v. Số lượng tế bào thần kinh không quyết định sự thông thái, nhưng phản ánh khả năng tiếp thu của một người. Số lượng tế bào thần kinh nhiều có thể tạo tính liên kết và khả năng học tập nhanh chóng. Người có ít tế bào thần kinh hơn cũng sẽ có thể đạt được kết quả học tập tốt nhờ luyện tập đều đặn.

UTalents