Phần mềm 4.02018-11-07T14:23:00+00:00

1. Phần mềm lấy dấu vân tay

 

UTalents

Đơn vị khác

Phần mềm lấy dấu vân tay tương thích với các loại máy scan vân tay mới nhất hiện nay. Sử dụng các máy scan vân tay mới giúp cho kết quả chính xác hơn.

Có thể sử dụng phần mềm offline khi không có mạng Internet.

Được hỗ trợ cập nhật phần mềm thường xuyên.

2. Hệ thống quản lý khách hàng

 

UTalents

Đơn vị khác

Mỗi khách hàng có một hồ sơ riêng để quản lý trong hệ thống.

Theo dõi được tình trạng dịch vụ của từng khách hàng.

Tính năng bộ lọc giúp quản lý tình trạng khách hàng hiệu quả hơn.

Lưu trữ được lịch sử giao tiếp với khách hàng.

Theo dõi được lịch hẹn tư vấn kết quả cho khách hàng.

3. Hệ thống hỗ trợ khách hàng

 

UTalents

Đơn vị khác

Khách hàng được cấp tài khoản để tự theo dõi tình trạng dịch vụ của mình.

Khách hàng có thể tự tải bản báo cáo kết quả của mình từ hệ thống.

Hệ thống tự động cập nhật bản báo cáo kết quả của khách hàng khi nâng cấp phiên bản mới.
Hệ thống tự động xóa mẫu dấu vân tay của khách hàng sau khách hàng khi hoàn tất dịch vụ. Dấu vân tay sẽ được số hóa trong hệ thống.

4. Hệ thống quản lý doanh thu

 

UTalents

Đơn vị khác

hệ thống quản lý doanh thu dành cho đại lý.

Theo dõi được lượng credit hiện tại của đại lý.

Theo dõi được từng giao dịch được thực hiện trong hệ thống.

tính năng ghi chú cho từng giao dịch giúp quản lý doanh thu tốt hơn.

Tự động tính lương cho nhân viên chăm sóc khách hàng và Scientific Coach.

Có thể thiết lập mức hoa hồng dựa trên kinh nghiệm của Scientific Coach.

5. Hệ thống quản lý Scientific Coach

 

UTalents

Đơn vị khác

Theo dõi được hoạt động của Scientific Coach trên hệ thống.

Theo dõi được cấp độ của Scientific Coach.

Theo dõi được đánh giá của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ để kiểm soát chất lượng tư vấn.