Bùi Thị Thanh Huyền
Sinh viên năm 2 trường đại học Kinh tế Tài chính

Như mong đợi ban đầu, tôi hy vọng sau khi nghe kết quả từ chuyên viên tư vấn, tôi hiểu rõ hơn về tính cách bản thân tôi. Đúng với thực tế, tôi cảm nhận được tính cách nổi trội của bản thân mình cũng như là tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu của cá nhân. Ngoài ra, tôi còn được lắng nghe những chia sẻ từ những người đã thực hiện dịch vụ trước tôi để liên hệ với bản thân mình. Không những vậy, những giải đáp cho thắc mắc trong đời sống hằng ngày của tôi được chuyên viên hỗ trợ rất hiệu quả và nhiệt tình. Qua đó, tôi có thể ứng dụng vào thực tế để phát triển bản thân mình hơn trong thời gian sắp tới.

Sinh viên năm 2 trường đại học Kinh tế Tài chính

Như mong đợi ban đầu, tôi hy vọng sau khi nghe kết quả từ chuyên viên tư vấn, tôi hiểu rõ hơn về tính cách bản thân tôi. Đúng với thực tế, tôi cảm nhận được tính cách nổi trội của bản thân mình cũng như là tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu của cá nhân. Ngoài ra, tôi còn được lắng nghe những chia sẻ từ những người đã thực hiện dịch vụ trước tôi để liên hệ với bản thân mình. Không những vậy, những giải đáp cho thắc mắc trong đời sống hằng ngày của tôi được chuyên viên hỗ trợ rất hiệu quả và nhiệt tình. Qua đó, tôi có thể ứng dụng vào thực tế để phát triển bản thân mình hơn trong thời gian sắp tới.