Bùi Văn Tươi

Sau hơn 1h nhận được sự tư vấn tận tình về kết quả Sinh Trắc Vân Tay từ chị Đỗ Bảo Ngọc. Mình không chỉ khám phá được những bí mật về tiềm năng của chính mình, mà còn biết cách làm thế nào để phát huy những tiềm năng đang ngủ yên đó.

“Nếu lựa chọn phát triển tiềm năng TỐT và TỐT HƠN, Bạn chọn điều gì?”. Mình chọn TỐT HƠN. Những tiềm năng mình sinh ra để trở thành bậc thầy. Khi nghe tư vấn, mình rất tâm đắc những điều này: Thành công của một con người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: môi trường bạn lựa chọn và sự nỗ lực của bạn. Âm ỉ rèn luyện và cải tiến sẽ có ngày chạm “điểm bùng phát”.

Sau hơn 1h nhận được sự tư vấn tận tình về kết quả Sinh Trắc Vân Tay từ chị Đỗ Bảo Ngọc. Mình không chỉ khám phá được những bí mật về tiềm năng của chính mình, mà còn biết cách làm thế nào để phát huy những tiềm năng đang ngủ yên đó.

“Nếu lựa chọn phát triển tiềm năng TỐT và TỐT HƠN, Bạn chọn điều gì?”. Mình chọn TỐT HƠN. Những tiềm năng mình sinh ra để trở thành bậc thầy. Khi nghe tư vấn, mình rất tâm đắc những điều này: Thành công của một con người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: môi trường bạn lựa chọn và sự nỗ lực của bạn. Âm ỉ rèn luyện và cải tiến sẽ có ngày chạm “điểm bùng phát”.