Đào Ngọc Thành
Trước hết xin cảm ơn UTalents về dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay rất hữu ích này, mình ước gì mình được biết dịch vụ sớm hơn, trước khi thi đại học, đây chắc chắn sẽ là một tài liệu tham khảo rất tốt để mình lựa chọn nghề nghiệp sau này. Mình sẽ cố gắng giới thiệu với càng nhiều người càng tốt về dịch vụ  Sinh trắc vân tay 4.0, đặc biệt là những bạn trẻ để các bạn hiểu rõ hơn về bản thân và định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Về buổi tư vấn, mình rất hài lòng khi được tư vấn 1-1 trong không gian yên tĩnh (giúp mình tập trung tốt hơn) và bạn tư vấn chuyên nghiệp cung cấp cho mình thông tin đầy đủ và rất biết lắng nghe.
Trước hết xin cảm ơn UTalents về dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay rất hữu ích này, mình ước gì mình được biết dịch vụ sớm hơn, trước khi thi đại học, đây chắc chắn sẽ là một tài liệu tham khảo rất tốt để mình lựa chọn nghề nghiệp sau này. Mình sẽ cố gắng giới thiệu với càng nhiều người càng tốt về dịch vụ  Sinh trắc vân tay 4.0, đặc biệt là những bạn trẻ để các bạn hiểu rõ hơn về bản thân và định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Về buổi tư vấn, mình rất hài lòng khi được tư vấn 1-1 trong không gian yên tĩnh (giúp mình tập trung tốt hơn) và bạn tư vấn chuyên nghiệp cung cấp cho mình thông tin đầy đủ và rất biết lắng nghe.