Đào Quang Đức
Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Theo mình thấy thì Sinh Trắc Vân Tay kể từ khi lên 4.0 đã đạt một tầm cao mới, và so với kết quả mình làm ở DMIT cũ 2 năm trước, thì kết quả hiện tại đã cho thấy thông tin chính xác hơn đáng kể. Mình cũng nhận ra rằng con đường mình đang chọn thuộc con đường có tiềm năng phát triển lớn nhất thông qua kết quả mới lần này, và do đó đúc kết ra được rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Mình cũng rất muốn mọi người xung quanh, càng nhiều càng tốt, có cơ hội làm dịch vụ STA này, bởi với chất lượng hiện tại mình tin rằng tất cả sẽ đều thỏa mãn khi được hiểu thêm về bản thân mình một cách chính xác và khoa học.

Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Theo mình thấy thì Sinh Trắc Vân Tay kể từ khi lên 4.0 đã đạt một tầm cao mới, và so với kết quả mình làm ở DMIT cũ 2 năm trước, thì kết quả hiện tại đã cho thấy thông tin chính xác hơn đáng kể. Mình cũng nhận ra rằng con đường mình đang chọn thuộc con đường có tiềm năng phát triển lớn nhất thông qua kết quả mới lần này, và do đó đúc kết ra được rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Mình cũng rất muốn mọi người xung quanh, càng nhiều càng tốt, có cơ hội làm dịch vụ STA này, bởi với chất lượng hiện tại mình tin rằng tất cả sẽ đều thỏa mãn khi được hiểu thêm về bản thân mình một cách chính xác và khoa học.