Đào Quang Đức

Kết quả có thể nói là trên cả mong đợi của em, khi có thể bao quát được nhiều khía cạnh trong con người cũng như cuộc sống bản thân đến như vậy. Có những thứ đã khiến em bất ngờ và ngạc nhiên rằng mình lại tồn tại những tiềm năng bẩm sinh như vậy, đã không hề nhận ra để phát triển nó mạnh mẽ hơn mà từ trước luôn hành động và sử dụng nó trong vô thức. Những thông tin được cung cấp vô cùng khoa học và gắn liền với thực tế một cách rất rõ ràng, nên em cảm thấy buổi tư vấn này còn mang một ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều vẻ bề ngoài của nó.

Bạn có thể xem chi tiết bài cảm nhận tại Ngạc nhiên về những tiềm năng bẩm sinh

Kết quả có thể nói là trên cả mong đợi của em, khi có thể bao quát được nhiều khía cạnh trong con người cũng như cuộc sống bản thân đến như vậy. Có những thứ đã khiến em bất ngờ và ngạc nhiên rằng mình lại tồn tại những tiềm năng bẩm sinh như vậy, đã không hề nhận ra để phát triển nó mạnh mẽ hơn mà từ trước luôn hành động và sử dụng nó trong vô thức. Những thông tin được cung cấp vô cùng khoa học và gắn liền với thực tế một cách rất rõ ràng, nên em cảm thấy buổi tư vấn này còn mang một ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều vẻ bề ngoài của nó.

Bạn có thể xem chi tiết bài cảm nhận tại Ngạc nhiên về những tiềm năng bẩm sinh