Đỗ Thị Hằng
Trưởng phòng kế toán

Trải nghiệm Sinh Trắc Vân Tay là một trong những trải nghiệm rất thú vị của em. Qua buổi tư vấn về kết quả, em hiểu thêm về bản thân mình, về những ưu và khuyết điểm của bản thân, nó khẳng định những điều khúc mắc và mâu thuẫn trong lòng bấy lâu không biết bày tỏ cùng ai, hiểu rõ về bản thân mình giúp em tự tin hơn trong cuộc sống, tự tin vào những sự lựa chọn của mình.

Cho những ai còn băn khoăn về bản thân mình và còn có những lúc thiếu tự tin vào cuộc sống, nên làm Sinh Trắc Vân Tay, càng sớm cơ hội càng nhiều, nhưng không bao giờ là quá trễ với những trái tim đã sẵn sàng. Cũng từ dịch vụ này, em đã xác định được hướng đi tiếp theo khi trước đây trong đầu quá nhiều mục tiêu theo đuổi, một điều không phải dễ dàng gì trong những bước ngoặt quan trọng của cuộc sống.

Trưởng phòng kế toán

Trải nghiệm Sinh Trắc Vân Tay là một trong những trải nghiệm rất thú vị của em. Qua buổi tư vấn về kết quả, em hiểu thêm về bản thân mình, về những ưu và khuyết điểm của bản thân, nó khẳng định những điều khúc mắc và mâu thuẫn trong lòng bấy lâu không biết bày tỏ cùng ai, hiểu rõ về bản thân mình giúp em tự tin hơn trong cuộc sống, tự tin vào những sự lựa chọn của mình.

Cho những ai còn băn khoăn về bản thân mình và còn có những lúc thiếu tự tin vào cuộc sống, nên làm Sinh Trắc Vân Tay, càng sớm cơ hội càng nhiều, nhưng không bao giờ là quá trễ với những trái tim đã sẵn sàng. Cũng từ dịch vụ này, em đã xác định được hướng đi tiếp theo khi trước đây trong đầu quá nhiều mục tiêu theo đuổi, một điều không phải dễ dàng gì trong những bước ngoặt quan trọng của cuộc sống.