Hà Yến Quỳnh

Em hài lòng với chất lượng dịch vụ . Em hiểu về bản thân mình hơn sau khi làm sinh trắc học và nhận được tư vấn từ chị Hiền. Em hiểu bản thân cần phải khắc phục việc quá thận trọng dẫn đến mất tự tin vào bản thân và em cũng có cơ sở tin tưởng ở bản thân mình hơn thông qua số liệu nghiên cứu cụ thể (không là niềm tin mơ hồ như trước đây nữa). Điều này đã thay đổi em rất nhiều khi em tự tin rằng mình có tố chất và mình làm được.

Em hài lòng với chất lượng dịch vụ . Em hiểu về bản thân mình hơn sau khi làm sinh trắc học và nhận được tư vấn từ chị Hiền. Em hiểu bản thân cần phải khắc phục việc quá thận trọng dẫn đến mất tự tin vào bản thân và em cũng có cơ sở tin tưởng ở bản thân mình hơn thông qua số liệu nghiên cứu cụ thể (không là niềm tin mơ hồ như trước đây nữa). Điều này đã thay đổi em rất nhiều khi em tự tin rằng mình có tố chất và mình làm được.