Lê Thị Diễm Phúc
Thông qua dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay 4.0 (STA) , tôi hiểu rõ hơn rất nhiều về bản thân mình, từ đâu và tại sao tôi có lối tư duy, tính cách và khả năng như vậy. Sau buổi tư vấn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì biết mình trước giờ mình đang đi đúng hướng , biết cách phát huy những điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của mình, biết cách tận dụng điểm mạnh của WE, U và khắc phục điểm yếu của 2 đặc tính này. Tôi rất mong dịch vụ này sẽ phát triển hơn trong tương lai, mọi người đều sử dụng để biết hướng đi và lựa chọn chính xác điều mình  mong muốn ngay từ đầu để thành công sớm hơn và hạnh phúc hơn.
Thông qua dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay 4.0 (STA) , tôi hiểu rõ hơn rất nhiều về bản thân mình, từ đâu và tại sao tôi có lối tư duy, tính cách và khả năng như vậy. Sau buổi tư vấn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì biết mình trước giờ mình đang đi đúng hướng , biết cách phát huy những điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của mình, biết cách tận dụng điểm mạnh của WE, U và khắc phục điểm yếu của 2 đặc tính này. Tôi rất mong dịch vụ này sẽ phát triển hơn trong tương lai, mọi người đều sử dụng để biết hướng đi và lựa chọn chính xác điều mình  mong muốn ngay từ đầu để thành công sớm hơn và hạnh phúc hơn.