Lê Thị Hằng
Tư vấn tuyển sinh - Trung tâm Anh ngữ Talky

Lựa chọn làm dịch vụ Sinh trắc vân tay của UTalents giống như một lựa chọn giúp mình hiểu chính mình hơn, để từ đó tìm ra con đường mà mình cần đi theo. Và thực sự sau buổi tư vấn ngày hôm qua mình đã phần nào hiểu được chính mình. Hóa ra từ trước đến nay, con người mình như nào mình vẫn đang theo đúng vậy, những mâu thuẫn bên trong mình cũng phần nào được giải thích.

Xem chi tiết tại: Lựa chọn Sinh Trắc Vân Tay giúp mình hiểu chính mình hơn

Tư vấn tuyển sinh - Trung tâm Anh ngữ Talky

Lựa chọn làm dịch vụ Sinh trắc vân tay của UTalents giống như một lựa chọn giúp mình hiểu chính mình hơn, để từ đó tìm ra con đường mà mình cần đi theo. Và thực sự sau buổi tư vấn ngày hôm qua mình đã phần nào hiểu được chính mình. Hóa ra từ trước đến nay, con người mình như nào mình vẫn đang theo đúng vậy, những mâu thuẫn bên trong mình cũng phần nào được giải thích.

Xem chi tiết tại: Lựa chọn Sinh Trắc Vân Tay giúp mình hiểu chính mình hơn