Mẹ Lilo

Các con chị thông minh và hiếu động. Qua phân tích các khả năng nổi trội mà mình có cách dạy phù hợp cho từng bé. Khi làm cho 2 nhóc nhà chị, chị đã tiếc là không biết để làm sớm cho con. Trẻ càng nhỏ mình càng dễ tác động. Để khi chúng lớn, thói quen hàng ngày có thể khiến nhiều khả năng bị mai một, hoặc do không nắm đặc điểm loại hình thông minh từng đứa mà vô tình mình áp dụng cách dạy kém hiệu quả!

Các con chị thông minh và hiếu động. Qua phân tích các khả năng nổi trội mà mình có cách dạy phù hợp cho từng bé. Khi làm cho 2 nhóc nhà chị, chị đã tiếc là không biết để làm sớm cho con. Trẻ càng nhỏ mình càng dễ tác động. Để khi chúng lớn, thói quen hàng ngày có thể khiến nhiều khả năng bị mai một, hoặc do không nắm đặc điểm loại hình thông minh từng đứa mà vô tình mình áp dụng cách dạy kém hiệu quả!