Nguyễn Đức Huy
Sinh viên
Sau khi sử dụng dịch vụ sinh trắc vân tay, mình có khá bất ngờ vì những gì mình có trong tố chất, và quan trọng hơn, mình có một cái nhìn về bản thân mình khách quan hơn, rõ ràng hơn, khoa học hơn. Có lẽ đây cũng là bước đầu xây dựng nền tảng để mình có thể định hướng bản thân và sự nghiệp. Chắc chắn mình sẽ giới thiệu dịch vụ này đến đông đảo bạn bè và anh em mình. Đối với mình, nên làm sinh trắc vân tay càng sớm càng tốt, vì càng nhỏ, bố mẹ càng dễ định hướng để phát triển những tố chất bẩm sinh.
Sinh viên
Sau khi sử dụng dịch vụ sinh trắc vân tay, mình có khá bất ngờ vì những gì mình có trong tố chất, và quan trọng hơn, mình có một cái nhìn về bản thân mình khách quan hơn, rõ ràng hơn, khoa học hơn. Có lẽ đây cũng là bước đầu xây dựng nền tảng để mình có thể định hướng bản thân và sự nghiệp. Chắc chắn mình sẽ giới thiệu dịch vụ này đến đông đảo bạn bè và anh em mình. Đối với mình, nên làm sinh trắc vân tay càng sớm càng tốt, vì càng nhỏ, bố mẹ càng dễ định hướng để phát triển những tố chất bẩm sinh.