Nguyễn Hải An
Học sinh - Trường THCS Đống Đa

Rất tình cờ là những điểm mà mình thấy bản thân đang phát triển lại chính là những “tài năng thiên bẩm”  của mình. Mặc dù đã biết rằng bản thân có những điểm mạnh ấy nhưng dịch vụ STA lại mang đến cho mình một sự khẳng định chắc chắn hơn và xây dựng một niềm tin vững chắc vào bản thân khi mà trước đây mình luôn nghi ngờ rằng bản thân mình có thực sự “giỏi” những vấn đề ấy? Không những vậy, ở mỗi mục còn có những phương pháp để phát triển những kĩ năng, giúp mình có định hướng cụ thể và rõ ràng. Mình cực kì khuyến khích mọi người làm Sinh Trắc Vân Tay. Càng sớm càng tốt vì nếu để quá muộn có thể sẽ lỡ những thời điểm và công cụ tốt nhất để phát triển bản thân.

Học sinh - Trường THCS Đống Đa

Rất tình cờ là những điểm mà mình thấy bản thân đang phát triển lại chính là những “tài năng thiên bẩm”  của mình. Mặc dù đã biết rằng bản thân có những điểm mạnh ấy nhưng dịch vụ STA lại mang đến cho mình một sự khẳng định chắc chắn hơn và xây dựng một niềm tin vững chắc vào bản thân khi mà trước đây mình luôn nghi ngờ rằng bản thân mình có thực sự “giỏi” những vấn đề ấy? Không những vậy, ở mỗi mục còn có những phương pháp để phát triển những kĩ năng, giúp mình có định hướng cụ thể và rõ ràng. Mình cực kì khuyến khích mọi người làm Sinh Trắc Vân Tay. Càng sớm càng tốt vì nếu để quá muộn có thể sẽ lỡ những thời điểm và công cụ tốt nhất để phát triển bản thân.