Nguyễn Hoàng Hải
Nhân viên - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn Nam Phát

Tôi đã đọc đi đọc lại bảng báo cáo sinh trắc vân tay, thật sự nó có ý nghĩa với tôi lắm. 5 thứ mà tôi ưng ý nhất trong bảng báo cáo này là:

  • Trí thông minh thuộc về tôi: thông minh nội tâm
  • Tính cách đặc trưng của tôi: kỷ luật, quyết đoán nhưng lại cảm xúc.
  • Thùy trước trán đặc trưng cho khả năng hành vi, nhận thức và tính cách của tôi rất mạnh.
  • Tôi thường định hướng mục tiêu theo kiểu hành động không phải tư duy
  • Nghề nghiệp phù hợp nhất với tôi là kinh doanh, nhân sự và nghiên cứu.

Rất nhiều giá trị mà chỉ khi chúng ta luôn cố gắng đi tìm chính mình thì khi cầm tay lên cuốn báo cáo này. Cảm thấy vô giá vô cùng. Để hiểu được mình, tôi cần thời gian và công cụ. Quyển báo cáo này là công cụ giúp tôi đỡ mất thời gian hơn và hướng nghiệp chính xác hơn.

Nhân viên - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn Nam Phát

Tôi đã đọc đi đọc lại bảng báo cáo sinh trắc vân tay, thật sự nó có ý nghĩa với tôi lắm. 5 thứ mà tôi ưng ý nhất trong bảng báo cáo này là:

  • Trí thông minh thuộc về tôi: thông minh nội tâm
  • Tính cách đặc trưng của tôi: kỷ luật, quyết đoán nhưng lại cảm xúc.
  • Thùy trước trán đặc trưng cho khả năng hành vi, nhận thức và tính cách của tôi rất mạnh.
  • Tôi thường định hướng mục tiêu theo kiểu hành động không phải tư duy
  • Nghề nghiệp phù hợp nhất với tôi là kinh doanh, nhân sự và nghiên cứu.

Rất nhiều giá trị mà chỉ khi chúng ta luôn cố gắng đi tìm chính mình thì khi cầm tay lên cuốn báo cáo này. Cảm thấy vô giá vô cùng. Để hiểu được mình, tôi cần thời gian và công cụ. Quyển báo cáo này là công cụ giúp tôi đỡ mất thời gian hơn và hướng nghiệp chính xác hơn.