Nguyễn Ngọc Khánh Vy
Chuyên ngành Ngữ văn Pháp - Đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn
Em rất hài lòng về dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay 4.0. Nhờ bản báo cáo rất chi tiết cùng sự tư vấn nhiệt tình mà em hiểu hơn về bản thân mình. Những ưu, khuyết điểm mà từ trước đến nay mình không nghĩ tới là mình có, hoặc có nhận ra thì cũng không quan tâm lắm vì dấu hiệu không rõ ràng.
Chuyên ngành Ngữ văn Pháp - Đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn
Em rất hài lòng về dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay 4.0. Nhờ bản báo cáo rất chi tiết cùng sự tư vấn nhiệt tình mà em hiểu hơn về bản thân mình. Những ưu, khuyết điểm mà từ trước đến nay mình không nghĩ tới là mình có, hoặc có nhận ra thì cũng không quan tâm lắm vì dấu hiệu không rõ ràng.