Nguyễn Phú Thanh Tùng

Giờ đây, đọc kĩ bản báo cáo cũng như nghe lại nội dung tư vấn, em càng hiểu rõ hơn về chính bản thân mình. Những sự việc đã từng xảy đến với em, em phản ứng lại và suốt cả quãng thời gian sau đó em chưa thể giải thích được tại sao mình lại phản ứng như thế thì đến bây giờ em đã hiểu và sáng rõ được vấn đề. Em đã biết được những chỉ số của bộ não mình, những tiềm năng có thể khai phá thêm và tận dụng nó, những điểm mạnh của bản thân để có thể phát huy cũng như những điểm yếu để cần cải thiện. Theo em cảm nhận thì Sinh Trắc Vân Tay như một tấm bản đồ chỉ dẫn riêng cho mỗi con người vậy!

Xem chi tiết bài cảm nhận tại Tấm bản đồ chỉ dẫn cho mỗi con người

Giờ đây, đọc kĩ bản báo cáo cũng như nghe lại nội dung tư vấn, em càng hiểu rõ hơn về chính bản thân mình. Những sự việc đã từng xảy đến với em, em phản ứng lại và suốt cả quãng thời gian sau đó em chưa thể giải thích được tại sao mình lại phản ứng như thế thì đến bây giờ em đã hiểu và sáng rõ được vấn đề. Em đã biết được những chỉ số của bộ não mình, những tiềm năng có thể khai phá thêm và tận dụng nó, những điểm mạnh của bản thân để có thể phát huy cũng như những điểm yếu để cần cải thiện. Theo em cảm nhận thì Sinh Trắc Vân Tay như một tấm bản đồ chỉ dẫn riêng cho mỗi con người vậy!

Xem chi tiết bài cảm nhận tại Tấm bản đồ chỉ dẫn cho mỗi con người