Nguyễn Tấn Thành
Mình nhận thấy được phản hồi rất tích cực từ  Sinh Trắc Vân Tay 4.0 (STA) của UTalents, nó không chỉ giúp mình hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động của tính cách và não bộ. Mà còn giải đáp được rất nhiều điều về những mâu thuẫn trong nội tâm và tính cách. Hơn thế nữa giúp mình nhận diện được điểm mạnh để phát huy và cải thiện điểm yếu một cách có phương pháp khoa học. Bên cạnh đó một ưu điểm vượt trội của  Sinh Trắc Vân Tay 4.0 (STA) của UTalents là kết hợp việc chọn ngành nghề trong tương lai , nhằm giúp mình có cơ sở khoa học để đi và chọn đúng con đường mình đã định hướng.
Mình nhận thấy được phản hồi rất tích cực từ  Sinh Trắc Vân Tay 4.0 (STA) của UTalents, nó không chỉ giúp mình hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động của tính cách và não bộ. Mà còn giải đáp được rất nhiều điều về những mâu thuẫn trong nội tâm và tính cách. Hơn thế nữa giúp mình nhận diện được điểm mạnh để phát huy và cải thiện điểm yếu một cách có phương pháp khoa học. Bên cạnh đó một ưu điểm vượt trội của  Sinh Trắc Vân Tay 4.0 (STA) của UTalents là kết hợp việc chọn ngành nghề trong tương lai , nhằm giúp mình có cơ sở khoa học để đi và chọn đúng con đường mình đã định hướng.