Nguyễn Thành Trung

Trung đã hiểu rõ hơn về bản thân mình và những khả năng tiềm ẩn. Rất may mắn là công việc Trung đang theo đuổi hoàn toàn phù hợp với khả năng bẩm sinh của mình. Những điểm yếu về tính cách sẽ giúp Trung dần hoàn thiện mình hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Rất sẵn sàng giới thiệu cho người thân của mình sử dụng dịch vụ này, nếu có cơ hội Trung sẽ giới thiệu người thân, quen của mình đến với UTalents.

Trung đã hiểu rõ hơn về bản thân mình và những khả năng tiềm ẩn. Rất may mắn là công việc Trung đang theo đuổi hoàn toàn phù hợp với khả năng bẩm sinh của mình. Những điểm yếu về tính cách sẽ giúp Trung dần hoàn thiện mình hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Rất sẵn sàng giới thiệu cho người thân của mình sử dụng dịch vụ này, nếu có cơ hội Trung sẽ giới thiệu người thân, quen của mình đến với UTalents.