Nguyễn Thị Duyên
Nhân viên kinh doanh Tập đoàn bất động sản Hưng Thịnh

Lúc đầu em cũng khá băn khoăn tự hỏi không biết ở tuổi này (31) khi mình cũng đã có định hướng phần nào trong công việc rồi thì có cần phải làm dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay 4.0 nữa hay không. Nhưng khi được bạn bè động viên và 1 vài lý do khác nên em quyết định làm.

Bản báo cáo và những tư vấn của chuyên viên giúp em hiểu sâu hơn đặc điểm tính cách bản thân. Đối với em những đặc điểm trong chủng U khá chính xác, một vài thứ em có nhận ra nhưng em không chắc chắn thì STA đã trả lời rõ ràng. Hiểu về bản thân mình nhiều hơn giúp em nhìn thấy thiếu sót để hạn chế sai lầm và định hướng đến những tố chất mình đã bỏ quên bấy lâu nay.

Em sẽ giới thiệu dịch vụ này tới bạn bè và người quen nếu có cơ hội.

Nhân viên kinh doanh Tập đoàn bất động sản Hưng Thịnh

Lúc đầu em cũng khá băn khoăn tự hỏi không biết ở tuổi này (31) khi mình cũng đã có định hướng phần nào trong công việc rồi thì có cần phải làm dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay 4.0 nữa hay không. Nhưng khi được bạn bè động viên và 1 vài lý do khác nên em quyết định làm.

Bản báo cáo và những tư vấn của chuyên viên giúp em hiểu sâu hơn đặc điểm tính cách bản thân. Đối với em những đặc điểm trong chủng U khá chính xác, một vài thứ em có nhận ra nhưng em không chắc chắn thì STA đã trả lời rõ ràng. Hiểu về bản thân mình nhiều hơn giúp em nhìn thấy thiếu sót để hạn chế sai lầm và định hướng đến những tố chất mình đã bỏ quên bấy lâu nay.

Em sẽ giới thiệu dịch vụ này tới bạn bè và người quen nếu có cơ hội.