Nguyễn Thị Thanh Vân
Học sinh
Mình rất hài lòng với bài Sinh Trắc Vân Tay của UTalents, có rất nhiều số liệu, thống kê, biểu đồ và cả quyển sổ giúp mình định hướng nghề nghiệp tốt hơn, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0. Mình thấy đây là điều đặc biệt của UTalents so với các dịch vụ sinh trắc khác.
Học sinh
Mình rất hài lòng với bài Sinh Trắc Vân Tay của UTalents, có rất nhiều số liệu, thống kê, biểu đồ và cả quyển sổ giúp mình định hướng nghề nghiệp tốt hơn, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0. Mình thấy đây là điều đặc biệt của UTalents so với các dịch vụ sinh trắc khác.