Nguyễn Thị Thu Huyền

Thực tuyệt vời, em không những hiểu được điểm mạnh, điểm yếu, những tính cách bẩm sinh của mình mà còn biết tại sao mình lại có những biểu hiện, hành động suy nghĩ mà từ trước tới giờ mình chưa được rõ ràng. Từ khi biết được điều đó em nhận thức rõ ràng hơn về bản thân mình, tự tin hơn, và có cái nhìn chính xác hơn về hướng đi tiếp theo của mình!

Xem chi tiết bài cảm nhận tại Thật vi diệu khi hiểu sâu về chính mình

Thực tuyệt vời, em không những hiểu được điểm mạnh, điểm yếu, những tính cách bẩm sinh của mình mà còn biết tại sao mình lại có những biểu hiện, hành động suy nghĩ mà từ trước tới giờ mình chưa được rõ ràng. Từ khi biết được điều đó em nhận thức rõ ràng hơn về bản thân mình, tự tin hơn, và có cái nhìn chính xác hơn về hướng đi tiếp theo của mình!

Xem chi tiết bài cảm nhận tại Thật vi diệu khi hiểu sâu về chính mình