Nguyễn Thu Hiền

Đây là lần thứ 2 mình làm sinh trắc và cảm nhận được mức độ chuyên nghiệp hơn hẳn, giải thích vấn đề cũng cặn kẽ hơn, cho kết quả chính xác hơn.

Đây là lần thứ 2 mình làm sinh trắc và cảm nhận được mức độ chuyên nghiệp hơn hẳn, giải thích vấn đề cũng cặn kẽ hơn, cho kết quả chính xác hơn.