Nguyễn Thùy Trang

Sau khi biết kết quả và được tư vấn mình đã tự tin hơn về bản thân mình khá nhiều. Trước đây mình cứ nghĩ mình là một người không sáng tạo và không có năng khiếu nghệ thuật, nhưng kết quả là đây lại là 2 đặc điểm bẩm sinh vượt trội nhất của mình. Mình cũng biết được đâu là những điểm yếu bẩm sinh của mình, từ đó có cái nhìn bao dung hơn với chúng. STA cũng giúp mình nhận ra rằng trong bản thân mình đã có sẵn tiềm năng để có thể phát triển bất cứ điều gì mà mình muốn, miễn là mình thực sự nỗ lực và kiên trì. Do đó mình thấy nếu mọi người, nhất là các em nhỏ và các bạn còn đang đi học nếu có điều kiện làm STA thì sẽ rất tốt cho việc định hướng nghề nghiệp cũng như khuyến khích sự tự tìm tòi khám phá bản thân của các bạn từ rất sớm. Điều này không chỉ giúp bản thân các bạn tận dụng được nguồn lực của chính mình mà còn giúp tăng thêm nguồn lực cho xã hội. Mình sẽ khuyến khích em gái mình và các em họ mình đi làm dịch vụ này.

Sau khi biết kết quả và được tư vấn mình đã tự tin hơn về bản thân mình khá nhiều. Trước đây mình cứ nghĩ mình là một người không sáng tạo và không có năng khiếu nghệ thuật, nhưng kết quả là đây lại là 2 đặc điểm bẩm sinh vượt trội nhất của mình. Mình cũng biết được đâu là những điểm yếu bẩm sinh của mình, từ đó có cái nhìn bao dung hơn với chúng. STA cũng giúp mình nhận ra rằng trong bản thân mình đã có sẵn tiềm năng để có thể phát triển bất cứ điều gì mà mình muốn, miễn là mình thực sự nỗ lực và kiên trì. Do đó mình thấy nếu mọi người, nhất là các em nhỏ và các bạn còn đang đi học nếu có điều kiện làm STA thì sẽ rất tốt cho việc định hướng nghề nghiệp cũng như khuyến khích sự tự tìm tòi khám phá bản thân của các bạn từ rất sớm. Điều này không chỉ giúp bản thân các bạn tận dụng được nguồn lực của chính mình mà còn giúp tăng thêm nguồn lực cho xã hội. Mình sẽ khuyến khích em gái mình và các em họ mình đi làm dịch vụ này.