Nguyễn Việt Dũng
Lễ tân khách sạn Hàn Quốc - Grace Hotel

Lời đầu tiên xin cám ơn UTalents đã giới thiệu dịch vụ này đến với mình và nhiều người khác. Nói thực lần đầu mình cũng hơi bán tin bán nghi về những gì sinh trắc vân tay có thể làm được. Nhưng sau đó, làm rồi mới biết được là TRÊN CẢ MONG ĐỢI!.

Xem chi tiết bài cảm nhận tại: Khám phá kho báu trong chính bản thân mình

Lễ tân khách sạn Hàn Quốc - Grace Hotel

Lời đầu tiên xin cám ơn UTalents đã giới thiệu dịch vụ này đến với mình và nhiều người khác. Nói thực lần đầu mình cũng hơi bán tin bán nghi về những gì sinh trắc vân tay có thể làm được. Nhưng sau đó, làm rồi mới biết được là TRÊN CẢ MONG ĐỢI!.

Xem chi tiết bài cảm nhận tại: Khám phá kho báu trong chính bản thân mình