Phùng Mạnh Tiến
Sinh viên Trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Mình cảm thấy dịch vụ sinh trắc vân tay khá chính xác về tính cách cũng như hành động, suy nghĩ của mình, cho mình biết thêm về tiềm năng cũng như điểm mạnh điểm yếu của mình để có thể khắc phục và phát triển bản thân một cách tốt hơn. Mình rất ngạc nhiên khi biết tiềm năng mạnh nhất của mình lại là khía cạnh mình ngại làm nhất.

Chuyên viên tư vấn kết quả của mình là bạn Nguyễn Văn Hà. Khi tư vấn thì bạn ấy cũng giải thích rõ ràng, chi tiết và đưa ra những ví dụ để mình hiểu rõ hơn về kết quả sinh trắc vân tay của mình. Chắc chắn là mình muốn cùng UTalents lan tỏa giá trị của dịch vụ đến nhiều người hơn nữa .

Sinh viên Trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Mình cảm thấy dịch vụ sinh trắc vân tay khá chính xác về tính cách cũng như hành động, suy nghĩ của mình, cho mình biết thêm về tiềm năng cũng như điểm mạnh điểm yếu của mình để có thể khắc phục và phát triển bản thân một cách tốt hơn. Mình rất ngạc nhiên khi biết tiềm năng mạnh nhất của mình lại là khía cạnh mình ngại làm nhất.

Chuyên viên tư vấn kết quả của mình là bạn Nguyễn Văn Hà. Khi tư vấn thì bạn ấy cũng giải thích rõ ràng, chi tiết và đưa ra những ví dụ để mình hiểu rõ hơn về kết quả sinh trắc vân tay của mình. Chắc chắn là mình muốn cùng UTalents lan tỏa giá trị của dịch vụ đến nhiều người hơn nữa .