Trần Hoàng Minh
Nhân viên kinh doanh Công ty dược phẩm Lavitco
Bản thân tôi sau khi dùng dịch vụ sinh trắc vân tay cảm thấy rất thú vị và bất ngờ. Tôi biết được những tiềm năng ẩn sâu mà ngay cả bản thân cũng không chưa từng nghĩ đến, biết được vì sao trước giờ có hành động và suy nghĩ như vậy qua phân loại tính cách. Sau khi làm STA tôi biết thêm được một số cách rèn luyện để có thể tăng khả năng của bản thân lên, qua cách làm tăng khả năng của từng loại tính cách. Trước đây tôi đã đăng ký cho em trai nhưng vì một số lý do cá nhân nên chưa thể thực hiện được, khi có cơ hội tôi sẽ cho em trai đi làm lại STA. Chuyên viên tư vấn Nguyễn Thị Quỳnh đã tư vấn tốt và tạo được không khí thoải mái cởi mở trong cuộc nói chuyện.
Nhân viên kinh doanh Công ty dược phẩm Lavitco
Bản thân tôi sau khi dùng dịch vụ sinh trắc vân tay cảm thấy rất thú vị và bất ngờ. Tôi biết được những tiềm năng ẩn sâu mà ngay cả bản thân cũng không chưa từng nghĩ đến, biết được vì sao trước giờ có hành động và suy nghĩ như vậy qua phân loại tính cách. Sau khi làm STA tôi biết thêm được một số cách rèn luyện để có thể tăng khả năng của bản thân lên, qua cách làm tăng khả năng của từng loại tính cách. Trước đây tôi đã đăng ký cho em trai nhưng vì một số lý do cá nhân nên chưa thể thực hiện được, khi có cơ hội tôi sẽ cho em trai đi làm lại STA. Chuyên viên tư vấn Nguyễn Thị Quỳnh đã tư vấn tốt và tạo được không khí thoải mái cởi mở trong cuộc nói chuyện.