Trần Thị Huyền Trâm
Sinh viên năm 2 - Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Em có một chút cảm giác hối tiếc khi đã không làm sinh trắc vân tay sớm hơn, bên cạnh đó, em cũng thấy mình may mắn vì đã làm dịch vụ này khi mình vẫn còn thời gian cho việc phát triển bản thân. Em rất muốn nhiều người biết đến dịch vụ này, để mọi người có thể hiểu bản thân mình, có những sự chuẩn bị cho bản thân và đặc biệt, đối với các bậc phụ huynh thì cha mẹ có thể hiểu hơn về con của mình, hỗ trợ con phát triển tốt nhất, điều này cũng một phần nào đó giúp cho tình cảm gia đình đi lên,…
Đọc thêm bài cảm nhận tại: Cảm thấy may mắn vì đã làm sinh trắc vân tay
Sinh viên năm 2 - Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Em có một chút cảm giác hối tiếc khi đã không làm sinh trắc vân tay sớm hơn, bên cạnh đó, em cũng thấy mình may mắn vì đã làm dịch vụ này khi mình vẫn còn thời gian cho việc phát triển bản thân. Em rất muốn nhiều người biết đến dịch vụ này, để mọi người có thể hiểu bản thân mình, có những sự chuẩn bị cho bản thân và đặc biệt, đối với các bậc phụ huynh thì cha mẹ có thể hiểu hơn về con của mình, hỗ trợ con phát triển tốt nhất, điều này cũng một phần nào đó giúp cho tình cảm gia đình đi lên,…
Đọc thêm bài cảm nhận tại: Cảm thấy may mắn vì đã làm sinh trắc vân tay