Trần Thị Phương Thảo

Sau buổi nghe kết quả tư vấn, mình cảm thấy bản thân đã được khơi tỏ rất nhiều điều, mình có thể nhìn thấu suốt con người nguyên thủy của mình. Điều này vô cùng quan trọng vì nó sẽ giúp mình thấu hiểu và chia sẻ với chính bản thân, nhìn nhận và phát huy những thế mạnh mà mình đã vốn có. Bản thân mình không còn cảm thấy nghi ngờ hay hoang mang về chính con người mình nữa, từ đó mà thêm phần tự tin hơn nhiều. Mình mong muốn dịch vụ này sẽ tiến đến với nhiều người hơn, đặc biệt là các em nhỏ, để các em có thể đi lên với tiềm năng mạnh nhất.

Sau buổi nghe kết quả tư vấn, mình cảm thấy bản thân đã được khơi tỏ rất nhiều điều, mình có thể nhìn thấu suốt con người nguyên thủy của mình. Điều này vô cùng quan trọng vì nó sẽ giúp mình thấu hiểu và chia sẻ với chính bản thân, nhìn nhận và phát huy những thế mạnh mà mình đã vốn có. Bản thân mình không còn cảm thấy nghi ngờ hay hoang mang về chính con người mình nữa, từ đó mà thêm phần tự tin hơn nhiều. Mình mong muốn dịch vụ này sẽ tiến đến với nhiều người hơn, đặc biệt là các em nhỏ, để các em có thể đi lên với tiềm năng mạnh nhất.