Trịnh Thị Quỳnh
Sinh viên năm 2 - Đại học Vinh

Thứ nhất là em cảm ơn UTalents đã giúp em làm sinh trắc vân tay, tư vấn để hiểu rõ bản thân mình hơn, cảm ơn những giá trị mà UTalents đã mang lại. Qua kết quả sinh trắc, em đã hiểu rõ hơn về bản thân, về tính cách, cũng như về những chỉ số khác. Và em thấy khá đúng với tính cách bản thân hiện giờ. Qua đó thì em cũng biết là mình nên rèn luyện nhiều hơn để cải tiến những chỉ số, những cái mà bản thân chưa đạt được, những cái mà đã là tiềm ẩn bên trong nhưng chưa phát huy được.

Thứ hai là em 19 tuổi rồi, làm sinh trắc vân tay ở tầm này cũng khá muộn nhưng chưa phải là muộn, vẫn cố gắng định hướng cho bản thân được con đường sự nghiệp phía trước. Cũng biết là còn rất nhiều người chưa biết đến sinh trắc vân tay là gì, vẫn đang ép buộc con cái đi theo con đường bố mẹ đã định sẵn (em cũng từng bị như thế), nên cũng muốn chia sẻ rộng rãi về phương pháp sinh trắc cho mọi người xung quanh.
Sinh viên năm 2 - Đại học Vinh

Thứ nhất là em cảm ơn UTalents đã giúp em làm sinh trắc vân tay, tư vấn để hiểu rõ bản thân mình hơn, cảm ơn những giá trị mà UTalents đã mang lại. Qua kết quả sinh trắc, em đã hiểu rõ hơn về bản thân, về tính cách, cũng như về những chỉ số khác. Và em thấy khá đúng với tính cách bản thân hiện giờ. Qua đó thì em cũng biết là mình nên rèn luyện nhiều hơn để cải tiến những chỉ số, những cái mà bản thân chưa đạt được, những cái mà đã là tiềm ẩn bên trong nhưng chưa phát huy được.

Thứ hai là em 19 tuổi rồi, làm sinh trắc vân tay ở tầm này cũng khá muộn nhưng chưa phải là muộn, vẫn cố gắng định hướng cho bản thân được con đường sự nghiệp phía trước. Cũng biết là còn rất nhiều người chưa biết đến sinh trắc vân tay là gì, vẫn đang ép buộc con cái đi theo con đường bố mẹ đã định sẵn (em cũng từng bị như thế), nên cũng muốn chia sẻ rộng rãi về phương pháp sinh trắc cho mọi người xung quanh.