Võ Thị Mỹ Hạnh
Merchandising Manager - Công ty Savcan Textile - VPDD Seditex Vietnam

Tôi là Võ Mỹ Hạnh, là mẹ cháu Nguyễn Võ Vĩnh Phúc đã tham gia khóa Bí Quyết Teen Thành Công và kiểm tra Sinh Trắc Vân Tay. Sau buổi tư vấn, tôi mới thực sự thấu hiểu tại sao con lại có những tính cách khác lạ, yên tâm hơn vì hiểu rõ cách não con tiếp nhận thông tin, và kiên nhẫn với con, ít áp lực với con và bản thân về những điểm yếu của con… từ đó hiểu được lý do con không biểu hiện rõ rệt cảm nhận sau chương trình Bí Quyết Teen và hiểu rõ phải đồng hành với con như thế nào.

Xem chi tiết bài cảm nhận tại : Tôi tiếc đã không làm Sinh Trắc Vân Tay sớm hơn vài năm

Merchandising Manager - Công ty Savcan Textile - VPDD Seditex Vietnam

Tôi là Võ Mỹ Hạnh, là mẹ cháu Nguyễn Võ Vĩnh Phúc đã tham gia khóa Bí Quyết Teen Thành Công và kiểm tra Sinh Trắc Vân Tay. Sau buổi tư vấn, tôi mới thực sự thấu hiểu tại sao con lại có những tính cách khác lạ, yên tâm hơn vì hiểu rõ cách não con tiếp nhận thông tin, và kiên nhẫn với con, ít áp lực với con và bản thân về những điểm yếu của con… từ đó hiểu được lý do con không biểu hiện rõ rệt cảm nhận sau chương trình Bí Quyết Teen và hiểu rõ phải đồng hành với con như thế nào.

Xem chi tiết bài cảm nhận tại : Tôi tiếc đã không làm Sinh Trắc Vân Tay sớm hơn vài năm