BẢNG ƯỚC TÍNH LỢI NHUẬN GỘP MỖI THÁNG

GÓI FRANCHISE

GÓI 1

GÓI 2

GÓI 3

GÓI 4

GÓI 5

GÓI 6

SALES ONLY

TITAN

GOLD

PLATINUM

ULTIMATE

MASTER

Chi phí tạo báo cáo và vận hành hệ thống

2.100.000đ

600.000đ

540.000đ

500.000đ

420.000đ

350.000đ

Chi phí in báo cáo

120.000đ

120.000đ

120.000đ

120.000đ

120.000đ

Tổng giá vốn báo cáo

2.100.000đ

720.000đ

660.000đ

620.000đ

540.000đ

470.000đ

Lợi nhuận gộp từng báo cáo (tính trên mức thu đã giảm 50% so với niêm yết)

400.000đ

1.780.000đ

1.840.000đ

1.880.000đ

1.960.000đ

2.030.000đ

Số lượng khách hàng

10

20

30

40

50

60

Lợi nhuận gộp mỗi tháng

4.000.000đ

35.600.000đ

55.200.000đ

75.200.000đ

98.000.000đ

121.800.000đ

Hơn thế nữa, lợi nhuận ròng của bạn còn sẽ được tăng tối đa với các hệ thống độc quyền tích hợp chỉ có duy nhất ở UTalents:

  • Hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng tự động.

  • Hệ thống vận hành quy trình cung cấp dịch vụ tự động.

  • Hệ thống bảo hành trọn đời tự động.

  • Hệ thống quản lý nhân sự tự động.

  • Hệ thống tính lương / thưởng tự động.

BẢNG ƯỚC TÍNH LỢI NHUẬN GỘP MỖI THÁNG

GÓI FRANCHISE

GÓI 1

GÓI 2

GÓI 3

GÓI 4

GÓI 5

GÓI 6

SALES ONLY

TITAN

GOLD

PLATINUM

ULTIMATE

MASTER

Chi phí tạo báo cáo và vận hành hệ thống

2.100.000đ

600.000đ

540.000đ

500.000đ

420.000đ

350.000đ

Chi phí in báo cáo

120.000đ

120.000đ

120.000đ

120.000đ

120.000đ

Tổng giá vốn báo cáo

2.100.000đ

720.000đ

660.000đ

620.000đ

540.000đ

470.000đ

Lợi nhuận gộp từng báo cáo (tính trên mức thu đã giảm 50% so với niêm yết)

400.000đ

1.780.000đ

1.840.000đ

1.880.000đ

1.960.000đ

2.030.000đ

Số lượng khách hàng

10

20

30

40

50

60

Lợi nhuận gộp mỗi tháng

4.000.000đ

35.600.000đ

55.200.000đ

75.200.000đ

98.000.000đ

121.800.000đ

Hơn thế nữa, lợi nhuận ròng của bạn còn sẽ được tăng tối đa với các hệ thống độc quyền tích hợp chỉ có duy nhất ở UTalents:

  • Hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng tự động.

  • Hệ thống vận hành quy trình cung cấp dịch vụ tự động.

  • Hệ thống bảo hành trọn đời tự động.

  • Hệ thống quản lý nhân sự tự động.

  • Hệ thống tính lương / thưởng tự động.

LIÊN HỆ MIỀN BẮC

Đỗ Việt Cường
Đỗ Việt CườngUTalents & Training Manager
SĐT: 0982.801.881
Email: [email protected]
ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FRANCHISE

Hotline Hà Nội: 024.7777.9524

LIÊN HỆ MIỀN NAM

Hồ Lâm Hảo
Hồ Lâm HảoAssociate Manager
SĐT: 0935.502.265
Email: [email protected]
ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FRANCHISE

Hotline TP.HCM: 028.7777.9528

LIÊN HỆ QUA FORM

Trong trường hợp không liên hệ được hotline trên, bạn có thể để lại thông tin qua form sau. Bộ phận hỗ trợ của UTalents sẽ sớm liên hệ với bạn.

Khu vực (*)

Hội thảo giới thiệu chương trình UTalents Franchise
Cơ hội nhân đôi thu nhập với UTalents!

ĐẶT CHỖ NGAY