Hội thảo miễn phí: Trở Thành Franchise với UTalents
Cơ hội giúp mình làm chủ – giúp người định hướng

ĐẶT CHỖ NGAY

BẢNG ƯỚC TÍNH LỢI NHUẬN GỘP MỖI THÁNG

GÓI FRANCHISE (ĐẠI LÝ)

GÓI 1

GÓI 2

GÓI 3

GÓI 4

GÓI 5

GÓI 6

SALES ONLY

TITAN

GOLD

PLATINUM

ULTIMATE

MASTER

Chi phí tạo báo cáo và vận hành hệ thống

2.100.000đ

600.000đ

540.000đ

500.000đ

420.000đ

350.000đ

Chi phí in báo cáo

120.000đ

120.000đ

120.000đ

120.000đ

120.000đ

Tổng giá vốn báo cáo

2.100.000đ

720.000đ

660.000đ

620.000đ

540.000đ

470.000đ

Lợi nhuận gộp từng báo cáo (tính trên mức thu đã giảm 50% so với niêm yết)

400.000đ

1.780.000đ

1.840.000đ

1.880.000đ

1.960.000đ

2.030.000đ

Số lượng khách hàng

10

20

30

40

50

60

Lợi nhuận gộp mỗi tháng

4.000.000đ

35.600.000đ

55.200.000đ

75.200.000đ

98.000.000đ

121.800.000đ

Hơn thế nữa, lợi nhuận ròng của bạn còn sẽ được tăng tối đa với các hệ thống độc quyền tích hợp chỉ có duy nhất ở UTalents:

  • Hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng tự động.

  • Hệ thống vận hành quy trình cung cấp dịch vụ tự động.

  • Hệ thống bảo hành trọn đời tự động.

  • Hệ thống quản lý nhân sự tự động.

  • Hệ thống tính lương / thưởng tự động.

BẢNG ƯỚC TÍNH LỢI NHUẬN GỘP MỖI THÁNG

GÓI FRANCHISE (ĐẠI LÝ)

GÓI 1

GÓI 2

GÓI 3

GÓI 4

GÓI 5

GÓI 6

SALES ONLY

TITAN

GOLD

PLATINUM

ULTIMATE

MASTER

Chi phí tạo báo cáo và vận hành hệ thống

2.100.000đ

600.000đ

540.000đ

500.000đ

420.000đ

350.000đ

Chi phí in báo cáo

120.000đ

120.000đ

120.000đ

120.000đ

120.000đ

Tổng giá vốn báo cáo

2.100.000đ

720.000đ

660.000đ

620.000đ

540.000đ

470.000đ

Lợi nhuận gộp từng báo cáo (tính trên mức thu đã giảm 50% so với niêm yết)

400.000đ

1.780.000đ

1.840.000đ

1.880.000đ

1.960.000đ

2.030.000đ

Số lượng khách hàng

10

20

30

40

50

60

Lợi nhuận gộp mỗi tháng

4.000.000đ

35.600.000đ

55.200.000đ

75.200.000đ

98.000.000đ

121.800.000đ

Hơn thế nữa, lợi nhuận ròng của bạn còn sẽ được tăng tối đa với các hệ thống độc quyền tích hợp chỉ có duy nhất ở UTalents:

  • Hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng tự động.

  • Hệ thống vận hành quy trình cung cấp dịch vụ tự động.

  • Hệ thống bảo hành trọn đời tự động.

  • Hệ thống quản lý nhân sự tự động.

  • Hệ thống tính lương / thưởng tự động.

LIÊN HỆ MIỀN BẮC

Đỗ Việt Cường
Đỗ Việt CườngEVOL Talent Manager
Hotline 24/7: 0982.801.881
Email: [email protected]
Hồ Thị Quỳnh Trang
Hồ Thị Quỳnh TrangEVOL Talent Manager
Hotline 24/7: 0949 322 086
Email: [email protected]
Nguyễn Phú Thanh Tùng
Nguyễn Phú Thanh TùngEVOL Talent Manager
Hotline 24/7: 0907 949 886
Email: [email protected]
Hotline
Hotline Khu vực Hà Nội
Hotline 24/7: 1900 888 683
Email: [email protected]

LIÊN HỆ MIỀN NAM

Vũ Vân An
Vũ Vân AnEVOL Talent Manager
Hotline 24/7: 0969 753 301
Email: [email protected]
Lê Hữu Thái
Lê Hữu TháiEVOL Talent Manager
Hotline 24/7: 0938 362 763
Email: [email protected]
Hotline
Hotline Khu vực TP.HCM
Hotline 24/7: 1900 888 683
Email: [email protected]