Bùi Ngọc Mỹ

Cảm ơn UTalents vì buổi tư vấn Sinh Trắc Vân Tay rất hữu ích cho Ngọc Mỹ, kết quả của bản sinh trắc giúp Mỹ khám phá được bản thân nhiều hơn, tư vấn viên rất nhiệt tình và thoải mái, giúp Mỹ giải đáp được những thắc mắc trong tính cách của mình từ nhiều năm qua. Quan trọng hơn là mình đã tìm được nơi Sinh Trắc Vân Tay đáng tin cậy sau này khi mình có con. Chân thành cảm ơn UTalents vì những hoạt động cộng đồng rất hữu ích.

Cảm ơn UTalents vì buổi tư vấn Sinh Trắc Vân Tay rất hữu ích cho Ngọc Mỹ, kết quả của bản sinh trắc giúp Mỹ khám phá được bản thân nhiều hơn, tư vấn viên rất nhiệt tình và thoải mái, giúp Mỹ giải đáp được những thắc mắc trong tính cách của mình từ nhiều năm qua. Quan trọng hơn là mình đã tìm được nơi Sinh Trắc Vân Tay đáng tin cậy sau này khi mình có con. Chân thành cảm ơn UTalents vì những hoạt động cộng đồng rất hữu ích.