Bùi Quang Thắng

Trước hết, xin tự giới thiệu tôi là Bùi Quang Thắng, bố của cháu Bùi Đặng Bảo Châu đồng thời cũng là học viên Sống và Khát Vọng khóa 61. Tôi đã lựa chọn sử dụng dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay của UTalents cho con của mình. Qua việc này, tôi thấy mình đã hiểu con mình hơn, biết được những khả năng bẩm sinh của con để có cách nuôi dạy phù hợp và thông qua đó cũng giúp mình tự thay đổi, hoàn thiện bản thân. Khi con lớn, tôi sẽ cho con tự nghiên cứu bản báo cáo Sinh Trắc Vân Tay của mình để từ đó tự hiểu mình và có những lựa chọn phù hợp cho bản thân. Tôi cũng sẽ sử dụng bản báo cáo này vào việc định hướng giáo dục và nghề nghiệp cho con sau này.

Trước hết, xin tự giới thiệu tôi là Bùi Quang Thắng, bố của cháu Bùi Đặng Bảo Châu đồng thời cũng là học viên Sống và Khát Vọng khóa 61. Tôi đã lựa chọn sử dụng dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay của UTalents cho con của mình. Qua việc này, tôi thấy mình đã hiểu con mình hơn, biết được những khả năng bẩm sinh của con để có cách nuôi dạy phù hợp và thông qua đó cũng giúp mình tự thay đổi, hoàn thiện bản thân. Khi con lớn, tôi sẽ cho con tự nghiên cứu bản báo cáo Sinh Trắc Vân Tay của mình để từ đó tự hiểu mình và có những lựa chọn phù hợp cho bản thân. Tôi cũng sẽ sử dụng bản báo cáo này vào việc định hướng giáo dục và nghề nghiệp cho con sau này.