Phí Anh Đức

Mình làm Sinh Trắc Vân Tay ở UTalents cả 2 phiên bản cũ và mới. Lần đầu là làm cho mình, lần này làm cho em trai. Và mình thấy có một sự lột xác hoàn toàn với những thông tin chi tiết, mới mẻ cộng thêm những hướng dẫn cụ thể giúp mình hiểu rõ hơn về em mình. Trong đó phản ánh rất rõ những điểm đã bộc lộ và những điểm vẫn chưa có điều kiện để bộc lộ, nhờ đó mình biết được điểm mạnh và yếu của em mình để khắc phục và giúp nó phát triển hơn. Nhờ tìm hiểu về sinh trắc mà mình có thể hiểu hơn về những người xung quanh và chính mình, đây là một lĩnh vực khoa học vô cùng hữu ích. Mình cảm thấy thật may mắn khi biết đến nó. Cuối cùng, mình thấy hài lòng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Mình làm Sinh Trắc Vân Tay ở UTalents cả 2 phiên bản cũ và mới. Lần đầu là làm cho mình, lần này làm cho em trai. Và mình thấy có một sự lột xác hoàn toàn với những thông tin chi tiết, mới mẻ cộng thêm những hướng dẫn cụ thể giúp mình hiểu rõ hơn về em mình. Trong đó phản ánh rất rõ những điểm đã bộc lộ và những điểm vẫn chưa có điều kiện để bộc lộ, nhờ đó mình biết được điểm mạnh và yếu của em mình để khắc phục và giúp nó phát triển hơn. Nhờ tìm hiểu về sinh trắc mà mình có thể hiểu hơn về những người xung quanh và chính mình, đây là một lĩnh vực khoa học vô cùng hữu ích. Mình cảm thấy thật may mắn khi biết đến nó. Cuối cùng, mình thấy hài lòng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ.