Quách Ngọc Châu
Thật sự mình cũng hơi lớn tuổi rồi, nhưng mình vẫn muốn tìm hiểu rõ về con người mình và mình cũng tin vào khoa học. Sau buổi tư vấn, mình cảm thấy hiểu thêm về bản thân, có kế hoạch cải thiện những mặt chưa tốt và phát huy những điểm mạnh của bản thân để có thể vượt qua mọi khó khăn và nghĩ khác đi về cuộc sống này. Cũng từ đó mình hiểu thêm những mâu thuẩn nội tại mà bấy lâu nay mình cứ dằn vặt tại sao mình lại cứ như thế.
Mình thích bài học thực tế, những báo cáo dạng lý thuyết thì thường khó có tính thuyết phục mình; nhưng mình đọc, nghe và ngẫm nghĩ thấy sao mình lại bỏ phí quá nhiều thời gian cho việc đi tìm mục đích sống cho bản thân, chọn nghề nghiệp mà không dám liều một phen, để năm tháng trôi qua thật vô nghĩa.
Thật sự mình cũng hơi lớn tuổi rồi, nhưng mình vẫn muốn tìm hiểu rõ về con người mình và mình cũng tin vào khoa học. Sau buổi tư vấn, mình cảm thấy hiểu thêm về bản thân, có kế hoạch cải thiện những mặt chưa tốt và phát huy những điểm mạnh của bản thân để có thể vượt qua mọi khó khăn và nghĩ khác đi về cuộc sống này. Cũng từ đó mình hiểu thêm những mâu thuẩn nội tại mà bấy lâu nay mình cứ dằn vặt tại sao mình lại cứ như thế.
Mình thích bài học thực tế, những báo cáo dạng lý thuyết thì thường khó có tính thuyết phục mình; nhưng mình đọc, nghe và ngẫm nghĩ thấy sao mình lại bỏ phí quá nhiều thời gian cho việc đi tìm mục đích sống cho bản thân, chọn nghề nghiệp mà không dám liều một phen, để năm tháng trôi qua thật vô nghĩa.