Trần Hà Thanh Vy
Trước khi được tư vấn, trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, ít nhiều em đều nhận thức được những phần tính cách và năng lực của bản thân. Tuy nhiên, những nhận thức này đều khá lộn xộn và không được rõ ràng. Nhờ sự tư vấn kĩ lưỡng của Tư vấn Thái Hà, em đã lý giải, hệ thống được toàn bộ những phần tính cách và năng lực của bản thân em một cách rõ ràng và ngăn nắp. Em cũng biết được cách để cải thiện nhược điểm và cách khai phá tiềm năng của mình.
Trước khi được tư vấn, trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, ít nhiều em đều nhận thức được những phần tính cách và năng lực của bản thân. Tuy nhiên, những nhận thức này đều khá lộn xộn và không được rõ ràng. Nhờ sự tư vấn kĩ lưỡng của Tư vấn Thái Hà, em đã lý giải, hệ thống được toàn bộ những phần tính cách và năng lực của bản thân em một cách rõ ràng và ngăn nắp. Em cũng biết được cách để cải thiện nhược điểm và cách khai phá tiềm năng của mình.