Hoàng Văn Tân

Bài tư vấn đã giúp em nhìn nhận được những điểm mạnh, điểm yếu cũng như tiềm năng bẩm sinh của mình; với mỗi đặc điểm đều có phương pháp phát huy cái tốt và cái chưa tốt để làm sao mà mình có thể cân bằng được mọi thứ. Mặc dù, em biết đây chỉ là một định hướng giúp em nhìn nhận bản thân, nhưng em thấy nó thật sự hữu ích và càng biết nó sớm thì càng tốt hơn, để tiết kiệm được thời gian, năng lượng cho những cái không cần thiết, tập trung phát triển điểm mạnh, điều chỉnh lại điểm yếu.

Xem chi tiết bài cảm nhận tại Khám phá được tiềm năng bẩm sinh của bản thân

Bài tư vấn đã giúp em nhìn nhận được những điểm mạnh, điểm yếu cũng như tiềm năng bẩm sinh của mình; với mỗi đặc điểm đều có phương pháp phát huy cái tốt và cái chưa tốt để làm sao mà mình có thể cân bằng được mọi thứ. Mặc dù, em biết đây chỉ là một định hướng giúp em nhìn nhận bản thân, nhưng em thấy nó thật sự hữu ích và càng biết nó sớm thì càng tốt hơn, để tiết kiệm được thời gian, năng lượng cho những cái không cần thiết, tập trung phát triển điểm mạnh, điều chỉnh lại điểm yếu.

Xem chi tiết bài cảm nhận tại Khám phá được tiềm năng bẩm sinh của bản thân